Algemene voorwaarden

Op al onze producten en diensten gelden onze algemene voorwaarden welke zijn gedeponeerd/inzichtelijk zijn bij de KVK te Eindhoven.