Cumulus IT cloud

Cloud IT strategie: hosted desktop of web applicaties?

Veel bedrijven ontdekken de voordelen van het onderbrengen van hun IT systemen bij gespecialiseerde aanbieders. Er zijn twee zeer verschillende stromingen voor het adopteren van deze aanpak. In de eerste stroming blijft men werken vanaf het eigen werkstation en desktop en worden bestaande applicaties vernieuwd of vervangen door web applicaties. Deze web applicaties kunnen in eigen beheer worden gehost of rechtsreeks als dienst bij derden worden afgenomen (SaaS). In de tweede stroming wordt de bestaande IT omgeving op een vergelijkbare manier opnieuw opgebouwd in een datacentrum en wordt de desktop gevirtualiseerd.

Hosted desktop

De hosted desktop is niets nieuws, oplossingen op basis van bijvoorbeeld Citrix zijn al meer dan 10 jaar erg populair in met name grotere bedrijven. Nieuw is dat dit type oplossing steeds meer wordt aangeboden als een gehoste dienst via het Internet en daarmee ook binnen bereik van kleine bedrijven is gekomen (bijvoorbeeld KPN’s online werkplek).

Is het cloud?

Een hosted desktop oplossing voldoet aan vele definities van de cloud, zo is het schaalbaar, elastisch, wordt het afgerekend op basis van gebruik en is het benaderbaar via het web. Het voldoet wat minder aan een andere belangrijke eigenschap, namelijk dat het snel is op te zetten met minimale inspanning van de leverancier, dit omdat vaak bedrijfsspecifieke applicaties worden geïnstalleerd en de oude omgeving moet worden nagebootst. Over het algemeen zal de gehoste desktop als cloud dienst worden aangemerkt zolang de omgeving op gevirtualiseerde en gedeelde hardware draait.

Wat zijn de voordelen ten opzichte van web applicaties?

VMware's virtual desktop solutionBeheersbaarheid & beveiliging
Bij een hosted desktop heeft de beheerder ultieme controle over de omgeving van de gebruikers. De hosted desktop kan dicht worden getimmerd en de beheerder kan de verbindingen met het lokale (onveilige) werkstation minimaliseren. Toch zal de beheerder zich willen verzekeren dat het lokale werkstation goed is beveiligd om diefstal van aanmeldgegevens of meeliften over de geauthenticeerde verbinding te voorkomen.

Beperkt werkstationbeheer nodig
Het enige wat aan werkstationzijde nodig is voor het goed functioneren van de hosted desktop is de desktop client applicatie en toegang tot het internet. Afwijkingen in de configuratie op het werkstation hebben verder geen enkele invloed op de werking van de hosted desktop of de gebruikerservaring.

Bekende gebruikerservaring
Indien wordt overgeschakeld van een eigen serveromgeving naar een gehoste desktopomgeving kunnen bestaande applicaties veelal behouden blijven en kan de omgeving in gote lijnen worden nagebootst zodat in veel gevallen de noodzaak tot het opnieuw opleiden van gebruikers tot een minimum beperkt kan blijven.

Appplicaties over te zetten zonder aanpassingen, herontwikkeling of nieuwe aanschaf
Bij desktopvirtualisatie kunnen bestaande applicaties, zoals bijvoorbeeld in eigen beheer ontwikkelde applicaties, vaak zonder wijzigingen worden opgenomen in de gehoste omgeving.

Wat zijn de nadelen ten opzichte van web applicaties?

Dubbele infrastructuur
Bij aanschaf van een werkstation is deze reeds voorzien van een geheel operationele en gelicenceerde desktop, klaar voor gebruik. Met een hosted desktop wordt hier nog een extra schil bovenop geplaatst. Er wordt processorkracht, geheugen en opslagcapaciteit afgenomen ‘in de cloud’ voor de hosted desktop, terwijl het ‘echte’ werkstation nauwlijks belast is. Daarnaast wordt per hosted deskop een extra licentie afgenomen voor gebruik van de remote sessie-software en eventuele additionele beheerstools.

Bovenstaand argument is minder van toepassing indien thin clients worden gebruikt. Toch geld ook daar dat de thin client op zich een capabele machine is en een soortgelijke machine gemakkelijk in staat zou zijn om bijvoorbeeld web applicaties te draaien. Denk hierbij aan voorbeelden als de iPad of de nieuwe Chromebooks die ook als Web thin client beschouwd kunnen worden (in het geval van de iPad wel letterlijk heel ‘thin’ ;-).

Beheer van de centrale omgeving en applicaties
Ondanks het feit dat het werkstationbeheer minimaal zal zijn, zullen de centrale infrastructuur en legacy applicaties wel onderhouden moeten worden, waar in de web only omgeving er geen centrale infrastructuur is.

Multimedia en randapparatuur
Hosted desktops kunnen moeite hebben met zware (bi-directionele) multimedia toepassingen zoals audio en video conferencing (hoewel bijvoorbeeld Citrix hiertoe haar HDX technologie heeft ontwikkeld). Ook afwijkende randapparatuur kan een probleem vormen (omdat deze door de centrale sessie server moet worden aangestuurd).

Mobiele toegang
Web applicaties zijn benaderbaar via ieder apparaat met een web browser en een internetverbinding, vaak hebben zij ook een versie geschikt voor mobiele apparatuur. Hosted desktops daarentegen zijn niet erg geschikt om te benaderen via kleine beeldschermen.

Conclusie

De keuze voor een van beide stromingen zal afhankelijk zijn van vele factoren. Zo zal er altijd een markt blijven voor hosted desktops in sterk gereguleerde omgevingen. Wel zien wij een trend naar deregulatie en zelf-management waarbij een willekeurig (privé-) apparaat met internet toegang en web browser gebruikt kan worden om toegang te krijgen tot de informatiesystemen. Voor wie dat een stapje te ver gaat zijn er oplossingen op de markt aan het verschijnen voor het in toom houden van losse computers buiten de muren van het bedrijfsnetwerk, zoals de cloud beheertool Microsoft Intune.

Onze verwachting is dat in omgevingen waar de het meerendeel van de bedrijfsapplicaties op web technologiëen gebaseerd is, het steeds moeilijker zal worden een keuze voor relatief kostbare hosted desktop te rechtvaardigen. Vooralsnog is de hosted desktop een prima tussenstation, of de populariteit stand houdt op de lange termijn is zeer de vraag.

Wij verwachten op de lange termijn een trend naar web thin clients, bijvoorbeeld op basis van Chrome OS, in combinatie met applicatie virtualisatie voor legacy applicaties die we niet het web in kunnen, of willen, krijgen.